Inredningsuppdrag
1 195 kr/h
        

STUDIO gaselin börjar med ett förbehållslöst möte i kundsens bostad. På första mötet pratar man om omfattningen av uppdraget, och lyssnar på de tankar som kunden har. Vid detta möte samlar vi ihop så mycket information vi kan men lämnas inga konkreta förslag vid detta möte. Efter mötet lämnar vi en offert på uppdraget. Man kan anlita oss på enstaka timmar, men likväl på hela inredningsuppdrag.  
Behöver man därefter hjälp med upphandling av inredning så arbetar vi även med detta.
Kontakta oss så berättar vi mer! 

Konsultation
Fr. 3 495 kr

STUDIO gaselin konsulterar er gärna inför försäljning av era bostäder. En konsultation är en mycket bra grund inför en försäljning så att man på bästa möjliga sätt optimerar och lyfter bostaden inför fotografering och kommande visningar. Tillsammans går man igenom rum för rum i bostaden och under genomgången ges tips, råd, coaching och vägledning inför iordningställande. Efter besöket återknyter Studio Gaselin med en lista på det man gått igenom så att kunden enkelt kan ställa iornding inför fotografering. 

Inredn.konsultation
Fr. 3 495 kr

STUDIO gaselin konsulterar er gärna i ert hem när ni känner att ni inte vet hur ni optimalt ska inreda för att få det bästa flödet eller om ni bara vill få upp trivselfaktorn i er hem-miljö. En inredningskonsultation är en mycket bra grund för att lättare få grepp om vad som behöver adderas eller ändras i bostaden/rummet. Det kan handla om möblering, struktur och flöde eller bara att få upp energin i hemmet. Det är även en bra start inför ett kommande inredningsprojekt, för att lättare förstå vad man skulle behöva göra för att optimera och öka trivseln i sin bostad. Tillsammans går man igenom rum för rum i bostaden där råd, tips och idéer ges. Efter besöket återkopplar Studio gaselin med ett dokument på vad man har gått igenom och med de förslag som gavs vid besöket. Önskar man utöka projektet med mer hjälp från Studio Gaselin så ges en offert på vidare uppdrag.  
Kontakta oss så berättar vi mer!

Styling med bef. inredning
Fr. 9 995 kr
 

Kontakta oss för mer information!
 

Upphandling av Inredning
545 kr/h eller enl. offert.
 

STUDIO gaselin har under många år arbetat med upphandling av inredning i både små som stora proejkt. Efter mer än 25 år i branschen har djupa och goda kontakter etablerats med ett mycket stort urval leverantörer. 
Kontakta oss så berättar vi mer!

P.P Möte
545 kr/h
 

STUDIO Gaselin är ofta ute på plats mätning, bevakning, på plats möte med hantverkare och projektledning.
Studio gaselin hjälper även till med möblering och iordningställande av projekt och bostad.

Ring oss så berättar vi mer!

NOTERA FÖLJANDE:
Milersättning kan tillkomma vid körning utanför Malmö. Diskuteras vid offert.
Vid På Platsmöte börjar timarvodet vid avfärd från Studio Gaselins kontor, men returen debiteras ej. 

Mervärdesskatt är inkluderat i priserna